Årsmöte i Haninge Budoklubb hålls lördagen den 10 mars kl. 13.00
i kampsportssalen i Torvalla Sporthall.

Närvarande med rösträtt på årsmötet är alla aktiva medlemmar som fullgjort sina åtaganden gentemot klubben.

 

 

Motioner:

Medlemmar kan skicka in motioner till årsmötet på info@haningebudoklubb.se.
Motioner ska vara inskickade senast lördagen den 3 mars.